ไม่ได้ระบุ หมวดหมู่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางหน้ายุ้งฉาง – สุดถนนบ้านธาตุน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลด่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

อ่านเพิ่มเติม »