ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างวัดนาเรืองธรรมมาราม – ถนนลาดยาง (ทล.2122) หมู่ที่ 8 บ้านนาเรือง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายสำรวย – นายบุญโฮม หมู่ที่ 4 บ้านกระทม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายโป๋ย – นางดวน หมู่ที่ 8 บ้านนาเรือง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นบ้านนางนวล บัวเสน – ถนนสาย 2 หมู่ที่ 1 บ้านด่าน ต.ด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางนงนุช – บ้านนางแว่น หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ดินนางละมัย สุขตะเคียน – สามแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางจินตนา -อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านนาจำปาแสงอรุณ

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายเสรย – บ้านนายวิชา หมู่ 12

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เส้นบ้านนายสุพัน-นางยศ หมู่ที่ 3 บ้านสนวน ตำบลด่าน

อ่านเพิ่มเติม »