กันยายน 12, 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายสุวิทย์ ภาคพรม หมู่ที่ 10 บ้านปลัดฤาษี ตำบลด่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยชลประทาน หมู่ที่ 13 บ้านห้วยปาง ตำบลด่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายไสว นนธิจันทร์ -สมทรง สมวงศ์ หมู่ที่ 10 บ้านปลัดฤาษี ตำบลด่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางนิยม-นายยม หมู่ที่ 2 บ้านโจรก ตำบลด่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อแซมถนนดินเพื่อการเกษตรเส้นหมู่ที่ 7-หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายเหือด-คลองส่งน้ำหมู่ที่ 2 บ้านโจรก ตำบลด่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างบ้านนายสุนทร-นายสมบัติ หมูที่ 9 บ้านโคกเจริญ ตำบลด่าน

อ่านเพิ่มเติม »