แห่ใบวิสุงคามสีมา ในงานฉลองอุโบสถ ยกช่อฟ้า ผูกพัทธสีมา

|