องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่ร่วมบริจาค ณ สถานที่กักตัว Local Quarantine ระดับตำบล

|