ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม กีฬาสีโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|