ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนบ้านเกษตรถาวร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

|