ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงไก่โคราชเพื่อการส่งออกประเทศกัมพูชา

|