ร่วมต้อนรับคณะกรรมการกรมสนธิ และกฎหมายร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ

|