พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดพัฒนาสามัคคี (บ้านด่าน หมู่ที่1 ตำบลด่าน)

|