พิธียกเสาเอก เสาโท บ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลด่าน

|