พิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานโครงการสืบสานพระราชปณิธาน

|