ประชุมหารือแนวทางการควบคุมป้องกันรักษาโรคระบาด โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease)

|