3. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญ (No gift Policy)

|