ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายวีระ สมานทอง – บ้านนายประสิทธิ์ นาดี หมู่ที่ 17 บ้านไพรเงิน ตำบลด่าน

|