ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นเชื่อมทางหลวง 2283-บ้านนายฉลอง พลอยกระโทก หมู่ 1 บ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|