ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ปรับลดราคาค่าเช่าแผงตลาดบริเวณตลาดโอทอป

|