ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางละออง บัวเสน-นางสา ศาลาแดง หมู่ที่ 18 บ้านหนองกระทม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|