ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 43 รายการ

|