ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นข้างวัดนาเรืองธรรมมาราม – ถนนลาดยาง (ทล.2122) หมู่ที่ 8 บ้านนาเรือง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|