ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายโป๋ย – นางดวน หมู่ที่ 8 บ้านนาเรือง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|