ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน เส้นบ้านนางนวล บัวเสน – ถนนสาย 2 หมู่ที่ 1 บ้านด่าน ต.ด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|