ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทำงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางนงนุช – บ้านนางแว่น หมู่ที่ 5 บ้านเกษตรถาวร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|