ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ม.15 – ม.11 หมู่ที่ 15 บ้านนาจำปาแสงอรุณ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง