ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน (ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป)

|