ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ดินนางละมัย สุขตะเคียน – สามแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|