ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติมเดิม – เสาไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านธาตุน้อย ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|