ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายพนม -ศาลปู่ตา หมู่ที่9 บ้านโคกเจริญ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|