ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อเติมเดิม – เสาไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านธาตุน้อย ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายพนม -ศาลปู่ตา หมู่ที่9 บ้านโคกเจริญ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างถนนดินสายรับซื้อของเก่า – สระน้ำประปา หมู่ที่ 15 บ้านนาจำปาแสงอรุณ ต.ด่าน อ.กาบเชิง .จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม »