ทำความสะอาดถนนบริเวณตลาดช่องจอมเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม

|