ตรวจตาชั่งร่วมกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์

|