ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ณ บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|