ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|