ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|