ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านโจรก ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

|