จัดระเบียบทางเท้าถนนทางหลวงหมายเลข 214 บริเวณตลาดช่องจอม

|